Vytěžování dat z informačního systému a jejich prezentace pomocí excelovských tabulek a v intranetu

Reference nebo studie

Rozsáhlé řešení prezentace dat z informačního systému do firemního intranetu s definovanými uživatelskými právy na přístup a zobrazení ve společnosti ZLKL, s.r.o. Aplikace na zpracování controllingových sestav s bohatou možností výběru parametrů ovlivňujících výpočet a zobrazení výstupních sestav.

Data čerpaná z několika různých zdrojů se naplňují do excelovských tabulek. Odpadá tak zbytečná lidská práce při ručním vyplňování a s tím související chybovost. Některá data jsou pak zobrazována ve firemním intranetu, který je postaven s využitím CMS UMBRACO.

Společnost tak zpřístupňuje vybraná data i mimo uživatele firemního informačního systému. Vedení společnosti získává silný controllingový nástroj pro každenní řízení.

Ostatní reference a studie