Projektové řízení: 7 šťastných cest

Reference nebo studie

Aby projekt dopadl tak, jak má, používáme metodiku PRINCE2®.

Aby zavedení informačního systému nebo zakázkově pořízené aplikace do firmy dobře dopadlo, je většinou potřeba tuto aktivitu dobře (projektově) řídit.

Jsme připraveni vám s řízením projektu pomoci. A to od fáze jeho zadání, přes realizaci až po měření jeho přínosů.

Pro řízení projektu využíváme metodiku PRINCE2. Metodika PRINCE2 je systematickou kuchařkou, která pomáhá „dobře uvařit“ projekt.

 

7 principů

 • průběžné zdůvodnění projektu: projekt musí mít jasný smysl a zdůvodnění (business case) po celou dobu jeho realizace. Projekt tedy může být předčasně ukončen.
 • učení se ze zkušeností: využití dříve získaných zkušeností (našich i Vašich) a zaznamenávání zkušeností nových je důležité
 • definování rolí a odpovědností: každý musí vědět co má dělat, za co je zodpovědný a kdo je jeho nadřízený.
 • řízení pomocí etap: projekt je vhodné rozdělit na etapy. První etapou je samotná příprava projektu a rámcové naplánování etap. Na konci každé etapy se přesně plánuje průběh etapy další, vyhodnocuje se úspěšnost a ověřuje smysl a zdůvodnění projektu.
 • řízení na základě výjimek: když je vše v pořádku, mlčíme. Teprve když se odchýlíme od předem daných mantinelů (tolerancí pro čas, rozsah, náklady, kvalitu, riziko, přínosy), ozveme se vedení a žádáme o rozhodnutí.
 • zaměřujeme se na produkty (výsledky projektu): dosažení výsledku projektu je vždy důležitější, než cokoliv ostatního
 • přizpůsobujeme metodiku PRINCE2 prostředí projektu: metodiku je třeba používat rozumně, PRINCE2 je flexibilní a lze ji přizpůsobit podle velikosti firmy či projektu.

 

7 základních témat

Business case - zdůvodnění projektu

 • Proč bychom měli daný projekt dělat?
 • Jaký má smysl?

Organizace - odpovědnost

 • Kdo je za co odpovědný?
 • Jak vnitřně uspořádat řídicí tým projektu?
 • Jaké role by v něm měli vystupovat, jaká práva a povinnosti by měli mít?

Kvalita

 • Co máme v projektu dodat, aby to bylo kvalitní?
 • Jak to změříme?

Plány

 • Jak to udělat?
 • Kdy, za kolik, kým?
 • Jak vytvořit plán a co by měl obsahovat?

Rizika - nejistota

 • Nejistota je součástí každého projektu.
 • Zpracujeme plány řízení rizika.

Změny

 • Změny proti plánu se dají očekávat u každého projektu.
 • Domluvíme se, jak významná změna oproti původnímu plánu má už nakolik významný dopad na projekt, že je nutné ji řešit.

Progres

 • Kde jsme oproti plánu?
 • Kam směřujeme?
 • Máme pokračovat?

 

7 procesů

Projekt se zahajuje procesem Zahájení projektu, kde připravíme nástin projektu. V procesu Nastavení projektu pak připravíme kompletní projekt a podrobně jeho první etapu. Každá etapa je realizována pomocí procesu Směřování projektu a Kontrola etapy. Mezi etapami se spouští proces Řízení přechodu mezi etapami. Dodávky jednotlivých výstupů projektu jsou řízeny procesem Řízení dodávky produktu. Projekt pak uzavíráme pomocí Ukončení projektu.

 

Ostatní reference a studie