Vyhodnocování "panelů" při diagnostice rakoviny pro Univerzitu Palackého v Olomouci

Reference nebo studie

Desktopový program pro vyhodnocení spektrofotometrického testu. Databázová práce s daty. Program se stále používá pro výzkum rakoviny v Ústavu molekulární a translační medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Palackého.

Program nahrává naměřená data, provádí jejich statistické zpracování a zobrazuje výsledné grafy. Na závěr generuje report v předepsaném formátu. Takto zpracovává více typů testů, kdy každý test má vlastní zpracování i reporty.

Program pomáhá s výzkumem rakoviny na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Ostatní reference a studie