Program pro výpočet vytížení strojů a odměňování pracovníků podle kvality odvedené práce

Reference nebo studie

Webová aplikace pro evidenci odvádění ve výrobě jednotlivých pracovníků na příslušných strojích. Výpočet podkladů z evidence výkonů pracovníků pro výpočet mezd a bonusů, sledování vytíženosti strojů. Reporty v XLS formátu.

Program slouží pro evidenci pořízené práce jednotlivých pracovníků na příslušných strojích. Tyto podklady potom slouží k výpočtu mezd, bonusů pracovníků, sledování vytíženosti strojů apod.


Funkcionalita:

  • Evidence výkonů pracovníků za konkrétní měsíc
  • Podklady pro mzdy a bonusy
  • Sledování vytíženosti strojů
  • Reporty v XLS formátu

Celý projekt je webová aplikace, odpadá starost s instalováním SW a licencemi.

Ostatní reference a studie