Propojení interního firemního systému s HELIOS Red v ČMŽO-elektronika s.r.o.

Reference nebo studie

Spolupráce při propojení informačního systému HELIOS Red s interním výrobním systémem společnosti ČMŽO – elektronika s.r.o. Importy skladových položek z Excelu do prodejních objednávek HELIOS Red a zpětné dotažení údajů o skladových položkách zpět do Excelu.

Do databáze HELIOS Red není možné přímo zapisovat data. Jedinou výjimkou je možnost importování prodejních objednávek pomocí XML souboru. Tuto možnost jsme využili při automatizovaném importu desítek až stovek položek z excelovské tabulky (s převodem přes XML). Zpět do excelovské tabulky pak doplňujeme údaje, které čerpáme z databáze z modulů Sklad a Nákup a prodej.

Připravili jsme pravidelný export celé řady entit z HELIOS Red tak, aby mohly být automaticky načítány a zobrazovány v interním výrobním informačním systému společnosti.

Ostatní reference a studie