Projektové řízení

Aby vše dopadlo skvěle

HELIsmile
Slider
7 šťastných cest

Projektové řízení

Prince2

Aby zavedení informačního systému nebo zakázkově pořízené aplikace do firmy dobře dopadlo, je většinou potřeba tuto aktivitu dobře (projektově) řídit.

Jsme připraveni vám s řízením projektu pomoci. A to od fáze jeho zadání, přes realizaci až po měření jeho přínosů.

Pro řízení projektu využíváme metodiku PRINCE2. Metodika PRINCE2 je systematickou kuchařkou, která pomáhá „dobře uvařit“ projekt.

7 principů:

  • průběžné zdůvodnění projektu: projekt musí mít jasný smysl a zdůvodnění (business case) po celou dobu jeho realizace. Projekt tedy může být předčasně ukončen.
  • učení se ze zkušeností: využití dříve získaných zkušeností (našich i Vašich) a zaznamenávání zkušeností nových je důležité
  • definování rolí a odpovědností: každý musí vědět co má dělat, za co je zodpovědný a kdo je jeho nadřízený.
  • řízení pomocí etap: projekt je vhodné rozdělit na etapy. První etapou je samotná příprava projektu a rámcové naplánování etap. Na konci každé etapy se přesně plánuje průběh etapy další, vyhodnocuje se úspěšnost a ověřuje smysl a zdůvodnění projektu.
  • řízení na základě výjimek: když je vše v pořádku, mlčíme. Teprve když se odchýlíme od předem daných mantinelů (tolerancí pro čas, rozsah, náklady, kvalitu, riziko, přínosy), ozveme se vedení a žádáme o rozhodnutí.
  • zaměřujeme se na produkty (výsledky projektu): dosažení výsledku projektu je vždy důležitější, než cokoliv ostatního
  • přizpůsobujeme metodiku PRINCE2 prostředí projektu: metodiku je třeba používat rozumně, PRINCE2 je flexibilní a lze ji přizpůsobit podle velikosti firmy či projektu.

7 základních témat:

Business case

zdůvodnění projektu

Proč bychom měli daný projekt dělat?

Jaký má smysl?

Organizace

odpovědnost

Kdo je za co odpovědný?

Jak vnitřně uspořádat řídicí tým projektu?

Jaké role by v něm měli vystupovat, jaká práva a povinnosti by měli mít?

Kvalita

kvalita

Co máme v projektu dodat, aby to bylo kvalitní?

Jak to změříme?

Plány

plány

Jak to udělat?

Kdy, za kolik, kým?

Jak vytvořit plán a co by měl obsahovat?

Rizika

nejistota

Nejistota je součástí každého projektu.

Zpracujeme plány řízení rizika.

Změny

změny proti plánu

Domluvíme se, jak významná změna oproti původnímu plánu má už nakolik významný dopad na projekt, že je nutné ji řešit.

Progres

postup

Kde jsme oproti plánu?

Kam směřujeme?

Máme pokračovat?

7 procesů:

Projekt se zahajuje procesem Zahájení projektu, kde připravíme nástin projektu. V procesu Nastavení projektu pak připravíme kompletní projekt a podrobně jeho první etapu. Každá etapa je realizována pomocí procesu Směřování projektu a Kontrola etapy. Mezi etapami se spouští proces Řízení přechodu mezi etapami. Dodávky jednotlivých výstupů projektu jsou řízeny procesem Řízení dodávky produktu. Projekt pak uzavíráme pomocí Ukončení projektu.

Smile

Ceník

Základní hodinová smile sazba je 1234,- Kč bez DPH.

Zvýhodněný smilepack zahrnuje 10 hodin práce je za 9876,- Kč bez DPH, hodiny je nutné vyčerpat do 1 měsíce od zakoupení.

Sazba za 1 km je 9,87,- Kč bez DPH.

Čas strávený na cestě si neúčtujeme.

Stejně tak si neúčtujeme příplatek za využití vzdálené podpory přes TeamViewer.

Smile

Směle nám pište !

Smile
Jednoduše ... Podnikejte !
RizeniProcesu_40Pruhlednost
Smile
to top button