Vyhodnocování zakázek v Morkus Morava s.r.o.

Reference nebo studie

Morkus Morava s.r.o. je naše srdeční záležitost. Převzali jsme HELIOS Orange implementovaný jiným partnerem. Zajistili jsme jeho aktualizaci na HELIOS iNuvio. Provedli jsme úpravu stávající implementace zejména v modulech Účetnictví, Fakturace a Nákup a prodej a nasadili sofistikovaný systém pro sledování a vyhodnocování zakázek.

Jednou z prvních úprav v HELIOS iNuvio bylo vytvoření systému evidence zakázek a vyhodnocování zakázek.

Nad modulem Zakázky jsme doprogramovali aparát, který dovoluje připravit rozpočet zakázky podle jednotlivých nákladových okruhů. Poté se sleduje jejich čerpání jak z účetních dokladů realizovaných i jen pouze pořízených, ale také z vystavených nákupních objednávek a hotovostních dokladů.

Aktuální stavy jsou zobrazovány online. Přímo v dané zakázce je možné si zobrazit prvotní doklady. V zadaných intervalech se pak vyhodnocení zasílají e-mailem jako sestava jednateli společnosti.

Sledují se přímé náklady jednotlivých zakázek podle nákladových okruhů. Do zakázek jsou také poměrově přepočítávány i náklady z režijních středisek. Dochází tak automaticky k úplnému vyhodnocení rentability jednotlivých zakázek.

Vyhodnocovat se dají jednotlivé zakázky i zakázky celkem. Existuje tak celkový přehled na hospodaření společnosti.

Ostatní reference a studie