Tam kde končí PowerBI začíná HELIsmile

Reference nebo studie

Ano, je to trochu nadnesené, ale nejraději řešíme u klientů "speciality", které nejsou snadné.

Naše hlavní specializace je kombinace relačního a objektového přístupu. Nebojíme se ani funkcionálního přístupu (podobně jako používá statistický jazyk R). Máme rádi rekurzivní struktury a rekurze obecně. A takto analyzujeme a navrhujeme aplikace.

Při poslední zakázce jsme hodně využili rekurzivní selekty při tvorbě sofistikovaných sestav, na které běžné analytické nástroje nestačí. Konverzi a synchronizaci dat mezi heterogenními systémy (pomocí XML webových služeb). Zpracovávali jsme také data ze stromové struktury (adresářová struktura hierarchie pracovních pozic), které se pomocí relačních databází špatně zpracovávají a modelují.

Co konkrétněji?

Vytváření složitých sestav z HELIOS iNuvio

Zákazník potřeboval vytvořit automatizované procesy, které využívají jak nastavení HELIOS sestav, tak výsledná data z různých HELIOS sestav. HELIOS má SQL sestavy bohužel uložené ve formátu, který jen částečně připomíná SQL dotaz. Proto jsme byly nuceni pomocí „reverzního inženýrství“ tento formát pochopit a pouze z uložených dat z databáze tak vyrobit validní SQL dotazy. Jakmile jsme je měli seskládané v MS SQL kompatibilním formátu, nebyl už problém je klasicky parsovat, sofistikovaně transformovat, upravovat dle potřeb a použít je jako základ i pro další dotazy.

 

Přehledné zobrazení práv uživatelů z HELIOS iNuvio a jejich zobrazení v intranetu

Zákazník potřeboval zobrazit na webové stránce zjednodušené a přehledné HELIOS práva uživatele. HELIOS neumožňuje tato práva dynamicky na požádání zobrazovat. Umožňuje pouze export u jednotlivého uživatele. Což by u většího počtu uživatelů byla téměř neuskutečnitelná práce. Pochopili jsme „reverzním inženýrstvím“ logiku binárního formátu uložených uživatelských práv. Takto dokážeme vytvořit požadovanou webovou aplikaci zobrazující uživatelská práva HELIOS uživatelů pouze z databáze HELIOSu. Pro efektní a přehledné zobrazení práv uživatele na webové stránce používáme Javascriptovou komponentu vytvořenou pomocí knihovny REACT, která tato nastavení práv zobrazuje v uživatelsky přívětivé stromové struktuře kopírující uživatelské menu v HELIOSu.

 

Dynamický organizační diagram

Zákazník potřeboval přidat k zaměstnancům dodatečné informace, v tomto případě jejich pracovní pozice. Z pracovních pozic vyplývají přímo i další nastavení, které se k nim vážou - například návody, postupy, manuály atp. Našim úkolem bylo tyto informace přehledně na webu v obrázkové formě zobrazit a umožnit dynamickou interakci uživatele s tímto obrázkem. To znamená filtrováním „rozsvítit“ určité pracovní pozice (na určitém úseku) a po kliknutí na pracovní pozici zobrazit zaměstnance, kteří mají tuto pracovní pozici. Využili jsme vektorový formát SVG, kde je kompletní schéma všech pracovních pozic v graficky přitažlivé formě. Vektorový formát má výhodu v tom, že je ve své podstatě objektový. Lze tak jednoduše přidat k objektů metainformace sloužící k identifikaci pracovní pozice. Webová aplikace dynamicky upravuje výsledný obrázek před odesláním do prohlížeče uživatele, „rozsvěcuje“ pozice a umožňuje interakce na nich. Přihlášený uživatel vidí, kde se v rámci organizační struktury nachází a kliknutím na svou pozici si zobrazí své pracovní postupy, návody atd. Pro intranetové řešení jsme použili CMS Umbraco.

 

Generování složitých sestav z HELIOSu do Excelu

Automatické generování složitých sestav pomocí NPOI na straně serveru. Tyto excelovské sestavy se plnily daty z HELIOSu z jednotlivých sestav v HELIOSu. Výstup do Excelu obnáší úpravu již existujících excelovských souborů, doplňování hodnot i vzorců do konkrétních požadovaných oblastí excelovského listu, formátování stylů.

 

Ostatní reference a studie