Programování

Naprogramujeme pro vás téměř cokoli

HELIsmile
Slider

Vývoj aplikací na míru

Naprogramujeme téměř cokoli

Naše aplikace šetří práci a zvyšují produktivitu již v mnoha firmách. Naprogramovali jsme webové i lokální aplikace pro farmaceutické, výrobní, marketingové i další firmy. Jsme specialisté na databáze, datamining, datové konverze a statistické zpracování dat.

Vytěžujeme, vyhodnocujeme, vizualizujeme, propojujeme. I bez API.

Nejvíce pracujeme pomocí objektového programování v Microsoft technologiích C# a MS SQL (desktop i web) s doplňkem skriptování v Pythonu. Umíme vyhodnocování dat s využitím jazyka R. Zvládáme webové technologie (jako Javascript a jeho doplňkové frameworky apod.). Záběr máme docela široký a pokud by se jednalo o zajímavý projekt, tak obsáhneme i technologie další. V případě nutnosti oprášíme i PHP a MySQL.

Zkušenosti nemáme s jazyky C a C++ a s Javou a jejím ekosystémem.

Naše specialita je propojování dat z různých systémů mezi sebou i bez API. Poskytujeme řešení s úsměvem pro firmy v přechodu od standardních systémů do systémů budoucnosti označovaných jako umělá inteligence, Průmysl 4.0 apod.

Úpravy tabulek a vyhodnocování dat z Excelu

Microsoft EXCEL je univerzální datový zdroj. Mnohé firmy díky tabulkám v Excelu řídí výrobu nebo i firmu jako takovou.

I ve Vaší firmě máte určitě spoustu dat v Excelu, ale využíváte naplno jejich potenciál, který se v nich skrývá?

Bojíte se chybovosti při zadávání dat, bojíte se ztráty dat?

  • Upravíme vám Excelovské tabulky, přidáme automatické kontroly pomocí makra, omezíme riziko chybovosti a ztráty dat.
  • Data vám statisticky zpracujeme, včetně komentářů, připravíme vám k Excelu nástavbu na opakované zpracování postupně se měnících dat a jejich publikaci na internetu.
  • Umíme převést data z Excelu do jiných programů a databází. Stávající data tak budete moci použít i pro jiné účely.
  • Vytvoříme různé pohledy na data a jejich prezentaci – přímo v prohlížeči je pak budete umět „vytěžit“, vizualizovat a dál samostatně zpracovávat.
  • Naše aplikace nepotřebují licenci pro Microsoft Excel, mohou tak běžet i na webovém serveru.
Smile

Expertní vyhodnocování dat – pokročilá datová analýza

Potřebujete zpracovat data z veřejných datových zdrojů nebo z webových stránek? Udělat průzkum konkurence, cen, potenciálních zákazníků ...

  • Roboticky vám data sesbíráme, provedeme jejich analýzu a připravíme vám je k prezentaci.
  • Máte už data připravená? – vyhodnotíme je.
Smile

Propojíme data z více aplikací mezi sebou

Máte dvě databázové aplikace, které mezi sebou nejsou schopny komunikovat?
Potřebujete sestavu, kterou vaše aplikace nenabízí?

  • Naprogramujeme exportní výstup z první aplikace tak, aby mu porozuměla druhá aplikace.
  • Zpracujeme Vaše databázová data do libovolných sestav.
Smile

UMBRACO - redakční systém

Používáte UMBRACO ke správě webového obsahu ve vaší firmě? Nám se líbí také, umožňuje vytvářet daleko pohodlněji sofistikovanější web než například populární WordPress
Potřebujete pro vaši firemní specifickou činnost rozšíření Umbraca?

  • Jsme schopni pro vás naprogramovat i složitější plug-in.
Smile

Nejraději používáme tyto technologie

Aplikace Používané technologie
softwarové zpracování dat jazyk R a Python, SQL (MSSQL, MySQL)
webové aplikace pro backend C# z .NET frameworku
webové aplikace pro frontend samostatné jQuery nebo framework Angular
desktopové aplikace C#
Smile

Některé naše dosavadní zkušenosti a reference

Vyhodnocování "panelů" při diagnostice rakoviny

Desktopový program pro vyhodnocení spektrofotometrického testu. Databázová práce s daty. Program se stále používá pro výzkum rakoviny v Ústavu molekulární a translační medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Palackého.

Smile

Statistická analýza, vizualizace a distribuce výsledků marketingových průzkumů.

Interaktivní prezentace dat pro klienta s rozsáhlou pobočkovou sítí - vytěžování dat z průzkumů trhu- business intelligence.
Převod dat ze statistického programu SPSS (ve formátu .sav) do databáze. Zpracování souhrnných výsledků a následná vizualizace těchto dat pro řídící pracovníky. Program se používá pro složitější marketingové studie, kde sběr dat probíhá po vlnách (měsíčních, týdenních atp.). Webovou aplikaci používaly/používají firmy ČSOB, Czechtourism, Nestle, Allianz, ČMSS, GE/Moneta bank, německý Jungheinrich.
Automatizované vytváření prezentací v Power Pointu a Excelu z dat z databáze MS SQL.
Program vytváří grafy, tabulkové souhrny, počítá jednoduché statistické testy (jestli je rozdíl mezi vlnami statisticky významný). Dokáže výsledek exportovat i do XLS, PPTX.

Smile

Vyhodnocení "mystery shoppingů" (kontrolních nákupů)

Rozsáhlý projekt, který využívají/ly firmy jako O2, ČS, KB, síť elektroprodejen Expert atp. byl rozdělen na čtyři části: zpracování dat z jednoho systému připraveny pro použití v jiném systému (rozparsování dat a jejich úprava), samotné vyhodnocení dat pomocí vytvořeného skriptu na obodování otázek, distribuce výsledků vyhodnocení manažerům poboček, zobrazení souhrnného hodnocení pomocí webové aplikace.

Smile

IPFChecker - konzultace složitější diagnózy při vzácném onemocnění

Webová, víceuživatelská, databázová aplikace (lékař, radiolog, konzultant) pro umožnění konzultace vzácné diagnózy - registrace uživatele, pořizování záznamů o jeho pacientech a možnost vzdálené konzultace nad lékařským nálezem konkrétního pacienta (nastavování přístupů, workflow). Systém objednávání pacientů. Generování PDF žádanek.

Smile

BegChecker - kontrola léčiv s indikačním omezením

Webová aplikace - formulář pro řešení indikačního omezení léčiva bez ukládání do databáze. Vyhodnocení možnosti preskripce léků pro vzácnou chorobu: programování on-line dotazníku, vyhodnocení dotazníku, záznam cesty vyhodnocení a jeho export do PDF.

Smile

Plug-in rozšíření redakčního systém Umbraco

Rozšíření funkcí redakčního systému UMBRACO: vývoj systému pro lepší cílení reklam a rozšíření možností fulltextového prohledávání.

Smile

Správa zakázek a výroby pro výrobce oken a dveří

Webová aplikace pro firmu Albo, která vyrábí zakázková dřevěná okna/dveře. Každá zakázka se při objednávce "obodovala" a rozdělila se mezi volné pracovní dny. Takto se plánovala výroba. Program vyráběl i sestavy výrobních kroků atp.

Smile

Program pro výpočet vytížení strojů a odměňování pracovníků podle kvality odvedené práce

Webová aplikace pro evidenci odvádění ve výrobě jednotlivých pracovníků na příslušných strojích. Výpočet podkladů z evidence výkonů pracovníků pro výpočet mezd a bonusů, sledování vytíženosti strojů. Reporty v XLS formátu.

Smile

Ceník

Základní hodinová smile sazba je 1234,- Kč bez DPH.

Zvýhodněný smilepack zahrnující 10 hodin práce je za 9876,- Kč bez DPH, hodiny je nutné vyčerpat do 1 měsíce od zakoupení.

U rozsáhlejších projektů je cena stanovena individuálně.

Sazba za 1 km je 9,87,- Kč bez DPH.

Čas strávený na cestě si neúčtujeme.

Smile

Směle nám pište !

Smile
to top button