Programování

Naprogramujeme téměř cokoli

HELIsmile
Slider
Naprogramujeme téměř cokoli

Programování na míru

Naprogramovali jsme webové i desktopové aplikace pro farmaceutické, výrobní, marketingové i další firmy. Jsme specialisté na datamining, datové konverze a statistické zpracování dat.

 • Vyhodnocení možnosti preskripce léků pro vzácnou chorobu: programování on-line dotazníku, vyhodnocení dotazníku, záznam cesty vyhodnocení a jeho exportu do PDF - viz www.begchecker.cz
 • Programování víceuživatelské webové databázové aplikace pro umožnění konzultace vzácnější diagnózy: registrace uživatele, pořizování záznamů o jeho pacientech a možnost vzdálené konzultace nad lékařským nálezem konkrétního pacienta (nastavování přístupů, workflow). Systém objednávání pacientů. Generování PDF žádanek. Viz http://dev.ipfchecker.cz
 • Naprogramování editace a logiky šablon pro MTT assay (vzorků) pro jejich správné vyhodnocení pomocí spektrofotometrického testu (MMT test).  Databázová práce s daty.

 

 • Program pro zpracování dat z mystery shoppingu využívaný několika bankami v České republice i v zahraničí - statistická analýza, vizualizace a distribuce výsledků.
 • Zpracování výsledků marketingových studií pro výrobní firmy a banky - načítání dat, statistická analýza, vizualizace.
 • Interaktivní prezentace dat pro klienta s rozsáhlou pobočkovou sítí - vytěžování dat z průzkumů trhu- business intelligence.

 

 • Automatizované vytváření prezentací v Power Pointu a Excelu z dat z databáze SQL.
 • Webová aplikace pro evidenci práce a její kvality ve výrobě jednotlivých pracovníků na příslušných strojích. Výpočet podkladů z evidence výkonů pracovníků pro výpočet mezd a bonusů, sledování vytíženosti strojů. Reporty v XLS formátu.
 • Program pro řízení výrobní linky pro výrobu oken a dveří.
Smile

Použité technologie

Aplikace Používané technologie
softwarové zpracování dat jazyk R a Python, SQL (MSSQL, MySQL)
webové aplikace pro backend C# z .NET frameworku
webové aplikace pro frontend samostatné jQuery nebo framework Angular
desktopové aplikace C#
Smile

Reference

správa zakázek a výroby pro zakázkové truhlářství

Webová aplikace pro firmu Albo, která vyrábí zakázková dřevěná okna/dveře. Každá zakázka se při objednávce "obodovala" a rozdělila se mezi volné pracovní dny. Takto se plánovala výroba. Program vyráběl i sestavy výrobních kroků atp.
Prezentace

program pro výpočet vytížení strojů a odměňování pracovníků podle kvality odvedené práce

Webová aplikace pro evidenci odvádění ve výrobě jednotlivých pracovníků na příslušných strojích. Výpočet podkladů z evidence výkonů pracovníků pro výpočet mezd a bonusů, sledování vytíženosti strojů. Reporty v XLS formátu.
Prezentace

vyhodnocení "mystery shoppingů"

Firma Tambor používala pro sběr dat z mystery shoppingů (=kontrolní nákupy) komerční software NIPO (v něm se "programoval" dotazník). Ten ovšem nevyhovoval pro kontrolu dat zadaných tazately. Rozsáhlý projekt, který využívají/ly firmy jako O2, ČS, KB, síť elektroprodejen Expert atp. byl rozdělen na čtyři části.
První část: Přes webovou aplikaci umožnit kontrolu a editaci dat. Znamenalo to "rozparsovat" popisný textový soubor NIPA, "popis" použít na datový soubor a ten nahrát do databáze. Takto šlo "sdílet" tazatelská data mezi kontrolory a tazatele hodnotit a psát jim zpětnou vazbu.
Druhá část: Vyhodnocení dat. Byl vytvořen jednoduchý skriptovací jazyk na obodování otázek (uměl i podmínky atp.). Tento skript se pak spouštěl nad nasbíranými daty v databázi. Takto získávaly obchody/pobočky své hodnocení.
Třetí část: Distribuce těchto hodnocení manažerům poboček. Distribuce probíhala tak, že na pobočku přišel mailem link, kde si manažer/ka prohlédl/a své výsledky.
Poslední čtvrtá část: Zobrazení souhrnných hodnocení. Regionální/nejvyšší manažeři viděli nejen jaždou jednotlivou pobočku, ale i souhrnné výsledky za regiony.

vyhodnocování dotazníků, "Trackingy"

Knihovna pro popis dotazníků z mystery oddělení byla použita pro základ popisu dat, tentokrát dodaných v sav formátu (uzavřený binární formát programu SPSS). Data se nahrála do databáze (objektový XML popis se jenom vytvořil z SPSS). Zpracovávají se souhrnné výsledky. Program se používá na různé průzkumy spokojenosti, účinnosti reklam atp., tj. pro složitější projekty, kde sběr dat probíhá po nějakých vlnách (měsíčních, týdenních atp.). SW používaly/používají firmy ČSOB, Czechtourism, Nestle, Allianz, ČMSS, GE/Moneta bank, německý Jungheinrich. Program vytváří grafy, tabulkové souhrny, počítá jednoduché statistické testy (jestli je rozdíl mezi vlnami statisticky významný). Dokáže výsledek exportovat i do XLS, PPTX.

vyhodnocování "panelů" při diagnostice rakoviny

Desktopový program pro vyhodnocení MTT testu. Ve stručnosti jde o to zjistit, které základní cytostatikum nejlépe na nádor "zabírá". Výsledek se zjištuje tak, že na standardní panel(assay) s 96 "mističkami" (https://en.wikipedia.org/wiki/MTT_assay) se nakape vzorek nádoru a do jednotlivých "linií" (sloupců) se dodá cytostatikum o různé koncentraci. Vyhodnocuje se veličina EC50, tj. koncentrace, při které přežívá 50% nádorových buněk. Program se několik let používal v Laboratoři experimentální medicíny.
Manuál

BegChecker - kontrola léčiv s indikačním omezením

Webová aplikace - formulář pro řešení indikačního omezení léčiva bez ukládání do databáze. Zobecněná tvorba a zobrazení "cesty" vyhodnocení.

IPFChecker - konzultace složitější diagnózy při vzácnějším onemocnění

Webová, víceuživatelská, databázová aplikace (lékař, radiolog, konzultant) pro umožnění konzultace vzácnější diagnózy - registrace uživatele, pořizování záznamů o jeho pacientech a možnost vzdálené konzultace nad lékařským nálezem konkrétního pacienta (nastavování přístupů, workflow). Systém objednávání pacientů. Generování PDF žádanek.

Redakční systém pod Umbraco

Vývoj redakčního systému

Smile

Vyvinuli jsme i vlastní aplikaci

Program pro statistické analýzy s vysvětlením:

 • EasyR START - základní statistika
 • EasyR BIO - biomedicínská statistika, regresní analýza, analýza přežívání
 • EasyR SOCIO - statistika pro sociology (připravujeme)
 • EasyR UNI – přizpůsobení na míru pro opakovaná zpracování velkého množství dat
Smile

Vyvinuli jsme i vlastní aplikaci

Helík - příjemka:

 • Helík je program pro načítání údajů z PDF dokumentů
 • HELík automaticky načte řádky z PDF dokumentu (např. z faktury či dodacího listu)
 • Helík ušetří zdlouhavé opisování jednotlivých položek faktury
 • Helík přímo uloží řádky faktury do importního souboru přejímky
 • Helík umí vytvořit importní soubory přejímky pro různé účetní programy
 • Helík tak umožňuje rychlé vytvoření příjemky či přijaté faktury ve vašem účetním programu
 • Helík umí PDF dokumenty zpracovat i přímo z MS Outlooku
Smile

Ceník

Základní hodinová smile sazba je 1234,- Kč bez DPH.

Zvýhodněný smilepack zahrnuje 10 hodin práce je za 9876,- Kč bez DPH, hodiny je nutné vyčerpat do 1 měsíce od zakoupení.

U rozsáhlejších projektů je cena stanovena individuálně.

Sazba za 1 km je 9,87,- Kč bez DPH.

Čas strávený na cestě si neúčtujeme.

Smile

Směle nám pište !

Smile
to top button