Nasazení IS HELIOS ve firmě

 

Typický průběh nasazení informačního systému HELIOS iNuvio a HELIOS Easy ve firmě

 • přípravná část projektu, studie proveditelnosti – analýza potřeb a požadavků
 • instalace systému a zaškolení správce systému (klíčových uživatelů)
 • převod dat ze stávajícího systému
 • implementace systému, nastavení programu podle potřeb uživatele
 • individuální školení a doškolování
 • průběžné vedení projektu
 • zkušební provoz a testování
 • doškolení uživatelů a ostrý start
 • následná podpora při užívání informačního systému a jeho další úpravy podle vznikajících požadavků

Doba nasazení informačního systému HELIOS závisí na celkové připravenosti firmy a složitosti řešení. Počítá se v jednotkách měsíců.

 

Jaká je cena HELIOS iNuvio a HELIOS Easy?

Cena se skládá ze 4 hlavních částí.

 

1. licence systému HELIOS

Jedná se jednorázovou platbu v případě nákupu licence nebo opakovanou platbu (měsíční/čtvrtletní/pololetní/roční) v případě pronájmu licence. Předpokládanou cenu licence je možné odhadnout hned na začátku našeho jednání. Finální rozsah modulů a počty uživatelů ale budeme umět říct až po zpracování studie proveditelnosti.

 

2. systémová podpora

Platí se každý rok. V případě pronájmu licence je cena systémové podpory již obsahem ceny za pronájem. Systémová podpora (maintenance) zahrnuje:

 • neustálý soulad systému HELIOS s legislativou pomocí pravidelných aktualizací systému
 • pravidelné rozšiřování funkcí a technologickou garanci kompatibility systému HELIOS s operačním systémem Windows
 • poradenství po telefonu nebo e-mailu či vzdáleným přístupem a on-line wikipedii

 

3. implementační služby a školení

Většinou se jedná o největší položku. Informační systémy v kategorii HELIOS iNuvio a HELIOS Easy se oproti "krabicovým řešením" nenastavují, ale kompletně se přizpůsobují potřebám uživatelů. Pro snížení náročnosti implementace však i zde můžeme použít přednastavená řešení. Potřebný rozsah implementačních prací a školení budeme vědět po zpracování studie proveditelnosti. Faktury za implementace vystavujeme postupně, vždy po předání určité části. 

 

4. server a databáze MS SQL server nebo cloud

HELIOS iNuvio a HELIOS Easy je nutné provozovat na počítačové síti, ideálně na standardním serveru s operačním systém MS Windows Server. Dále je nutné zajistit databází MS SQL, kterou program potřeje ke svému provozu.

Pokud budete HELIOS používat s menšími objemy dat a pouze několika uživateli, lze jej provozovat i na jednoduché počítačové síti a s využitím databáze MS SQL Express, která je zdarma.

HELIOS je možné provozovat i na pronajatém serveru - v cloudu.