HELIOS Easy balíčky

HELIOS Easy je informační systém nabízející komfort velkého ERP

 • Rychlý a bezproblémový přechod z předchozího informačního systému díky přednastavené databázi. Tím je dosažena i významná úspora času i peněz při implementaci.
 • ERP systém můžete používat na vlastních serverech nebo zvolit cloudové řešení. Většinou stačí MS SQL Express, která je zdarma.
 • Vynikající poměr cena – výkon.  Za výhodnou cenu máte profesionální ERP systém.
 • obsahuje vše potřebné a je možné ho kdykoliv snadno rozšířit o další funkce
 • svižný reporting, precizní controlling a manažerské vyhodnocování
 • uživatelské prostředí si snadno přizpůsobit svým potřebám – nastavíte si editory, vytvoříte vlastní atributy, vyberete způsob zobrazení informací

 

Základem jsou přednastavené balíčky modulů.

HELIOS Easy Komplet

Jste firma zaměřená na poskytování služeb? Balíček HELIOS Easy Komplet obsahuje všechny základní agendy potřebné pro správný chod vaší firmy.

HELIOS Easy Výroba

Jste výrobní firma? Balíček HELIOS Easy Výroba obsahuje všechny základní moduly určené pro řízení výroby.

Moduly

Účetnictví, Pokladna, Majetek, Sklady, Nabídky a fakturace, Evidence pošty a datové schránky, CRM a obchodní partneři, Mzdy - 25 výplat, Kniha jízd, PDP - přenesená daňová povinnost a Creditcheck.

Balíček HELIOS Easy Komplet

Počet uživatelů

Cena balíčku

Cena roční podpory

1 uživatel

29 900 Kč

6 600 Kč

3 uživatelé

46 900 Kč

10 200 Kč

5 uživatelů

57 900 Kč

12 800 Kč

Každý další uživatel

25 600 Kč

5 600 Kč

 

Sklady, Výrobní čísla a šarže, Kompletace, Nabídky, objednávky a rezervace, Fakturace, Výroba - technická příprava výroby, Řízení výroby, Reklamace, Hromadné ověření organizací v ARES a Creditcheck.

Balíček HELIOS Easy Výroba

Počet uživatelů

Cena balíčku

Cena roční podpory

1 uživatel

29 900 Kč

7 100 Kč

3 uživatelé

46 900 Kč

10 400 Kč

5 uživatelů

61 900 Kč

13 700 Kč

Každý další uživatel

25 600 Kč

5 600 Kč

 

HELIOS Easy Ekonomika

Chcete vést pouze ekonomické moduly? Balíček HELIOS Easy Ekonomika obsahuje vše potřebné pro vedení účetnictví a vypočítávání mezd.

HELIOS Easy Výroba Komplet

Balíček HELIOS Easy Výroba obsahuje všechny základní moduly určené pro řízení výroby a je doplněn o ekonomickou agendu.

Moduly

Jádro systému, Český jazyk, Česká legislativa, Účetnictví, Pokladna, Majetek, Fakturace, Evidence pošty a datové schránky, Mzdy, Kniha jízd.

Sklady, Výrobní čísla a šarže, Kompletace, Nabídky, objednávky a rezervace, Fakturace, Evidence pošty a datové schránky, CRM a obchodní partneři, Mzdy, Výroba - technická příprava výroby, Řízení výroby, Kniha jízd, Hromadné ověření organizací v ARES a Creditcheck.

Balíček HELIOS Easy Ekonomika

Počet uživatelů

Cena balíčku

Cena roční podpory

1 uživatel

19 900 Kč

4 400 Kč

3 uživatelé

31 900 Kč

7 000 Kč

5 uživatelů

41 900 Kč

9 200 Kč

Každý další uživatel

25 600 Kč

5 600 Kč

 

Balíček HELIOS Easy Výroba Komplet

Počet uživatelů

Cena balíčku

Cena roční podpory

1 uživatel

39 900 Kč

8 800 Kč

3 uživatelé

61 900 Kč

13 600 Kč

5 uživatelů

81 900 Kč

18 000 Kč

Každý další uživatel

25 600 Kč

5 600 Kč

 

HELIOS Easy Obchod

Účetnictví neřešíte? Balíček HELIOS Easy Obchod obsahuje vše potřebné pro obchodní společnosti a firmy, které mají externě vedené účetnictví.

 

Moduly

Jádro systému, Český jazyk, Česká legislativa, Pokladna, Sklady, Výrobní čísla a šarže, Kompletace, Nabídky, objednávky a rezervace, Fakturace, CRM a obchodní partneři, Kniha jízd.

 

Balíček HELIOS Easy Obchod

Počet uživatelů

Cena balíčku

Cena roční podpory

1 uživatel

19 900 Kč

4 400 Kč

3 uživatelé

31 900 Kč

7 000 Kč

5 uživatelů

41 900 Kč

9 200 Kč

Každý další uživatel

25 600 Kč

5 600 Kč

 

Stručný popis jednotlivých modulů

CRM a obchodní partneři

Modul „CRM a obchodní partneři“ slouží k evidenci a následnému zpracování vnitrofiremních aktivit i aktivit směrem ke klientovi nebo obchodnímu partnerovi. Je součástí širší funkcionality HELIOS CRM.

Použití je velice obsáhlé a umožnuje například:

 • vedení servisní zakázky a obchodní zakázky
 • marketingové akce
 • péči o zákazníka
 • úkoly, kalendáře
 • evidence smluv
 • propojení s MS Outlook na telefonní ústřednu
 • zápisy a řízení porad
 • vykazování a fakturaci činností (úkolů) s možností následné hromadné fakturace služeb

Nákup a prodej

Modul „Obchod“ informačního systému HELIOS Easy slouží k efektivnímu řízení skladových zásob z pohledu nákupu a prodeje zboží, výrobků, materiálů či služeb a je úzce spojen s modulem Sklad.

 • řeší problematiku objednávek, rezervací, optimalizace nákupů, cenotvorby apod
 • podporuje automatické operace objednávání v závislosti na plánovaných potřebách prodeje či výroby a poskytuje kompletní vyhodnocovací nástroj obchodních aktivit

Sklad

Modul „Skladová evidence“ informačního systému HELIOS Easy slouží k  vedení skladové agendy, tvorbě skladových dokladů a inventur.

Modul „Sklady“ dále umožňuje:

 • evidenci skladových zásob na libovolném počtu skladů
 • u každé skladové karty možnost evidovat řadu údajů (skladové ceny, související náklady, měrné jednotky a další
 • rychlý a podrobný přehled o změnách a stavu materiálu na skladě, a tím pádem rychlá reakce na požadavky zákazníka
 • volitelnou metodu evidence skladu
 • podporu čárových kódů
 • sledování stavu skladu

Maloobchodní prodej

Modul Pokladní / Maloobchodní prodej informačního systému HELIOS Easy zajišťuje spojení „pultového prodeje“ se skladovou evidencí.

 • realizace prodeje
 • možnost připojení externích periférií
 • široké možnosti grafické podoby účtenek
 • více forem úhrad včetně cizí měny
 • podporu bodového programu
 • prodejní akce se speciálními cenami
 • vazbu na skladovou evidenci
 • volitelný způsob vyhledání položek
 • automatické účtování tržeb
 • přehledy o stavu skladu
 • snadné vyhodnocování
 • ON-LINE i OFF-LINE provoz

Faktury

Modul „Fakturace“ umožňuje evidenci vydaných a přijatých faktur, vzájemných zápočtů, zálohových faktur, daňových dokladů záloh atd.

 • vystavení souvisejících dokladů (např. ve skladu) lze zjednodušit, zrychlit a zpřesnit převodem položek (či celých dokladů)
 • jednoduché generování dobropisů a realizačních dokladů poskytuje komplexní řešení vystavování všech typů dokladů

Účetnictví

Modul „Účetnictví“ umožňuje automatizované vedení účetnictví nebo možnost ručního zadávání dokladů s volbou dalšího členění na střediska, zakázky, zaměstnance, vozidla, nákladové okruhy a podobně.

 • pokrývá širokou škálu funkcionalit a kontrol, jak pro účetní firmy, tak pro standardní vedení účetní agendy
 • podporuje účtování v cizích měnách
 • obsahuje agendy: účetní deník, legislativní výkazy, DPH, saldokontní skupiny

Banka

Modul „Banka“ informačního systému HELIOS Easy slouží k tvorbě platebních příkazů a k evidenci bankovních výpisů v korunách i cizí měně.

 • poskytuje možnost komplexní oboustranné elektronické komunikace s bankovními ústavy
 • jednoduchá vazba na účetnictví zajišťuje snadné automatické dohledávání protistran účtů v případě úhrad předpisů
 • modul Banka využívá vzory platebních příkazů tuzemských i zahraničních včetně inkasních plateb

Pokladna

Modul „Pokladna“ informačního systému HELIOS Easy umožňuje vést hotovostní pokladny v hlavní nebo cizích měnách.

Modul dále umožňuje například:

 • vytváření jednotlivých příjmových a výdajových dokladů, jejich opravy v závislosti na stavu dokladu
 • zaúčtování pořízených dokladů do modulu účetnictví
 • tisk pokladních dokladů a pokladní knihy
 • vytvoření vlastních typů pokladen (číselník pokladen)
 • účtování na útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla a zaměstnance
 • účtování v cizí měně, včetně pořizování prostřednictvím měny EURO
 • vlastní nastavení přehledů (zobrazení a tisk sloupců pomocí filtru)

Majetek

Modul „Majetek“ umožňuje evidenci investičního i drobného majetku, daňové i účetní odpisy dle legislativy.
Obsahuje rovněž tzv. 3. odpisy - definovatelné individuálně.

 • je možné dále evidovat zvýšení ceny, vyřazení majetku, změnu sazby nebo odpisové skupiny, změnu umístění, změnu odpovědné osoby a řadu dalších
 • tyto pohyby pak v závislosti na typu lze automaticky účtovat do modulu Účetnictví

Mzdy

Modul „Mzdy“ informačního systému HELIOS Easy umožňuje efektivní zpracování všech typů mezd, jednoduchou evidenci personálních a mzdových údajů zaměstnanců, nebo tisk jakýchkoliv sestav a formulářů pro jednotlivé úřady.

Dále umožňuje sledovat:

 • evidenci pracovních poměrů
 • předzpracování mezd
 • výpočet mezd
 • výplatu mzdy bankou
 • hromadné účtování mezd
 • statistické výkazy
 • sociální a zdravotní pojištění
 • daně
 • exekuce, pravidelné platby a jiné

Výroba

Modul Výroba informačního systému HELIOS Easy významně podporuje komplexní řízení všech typů výroby. Na technickou přípravu výrobních procesů, která je schopna vytvářet a uchovávat „životopis“ výrobku, navazuje produktivní řízení a plánování efektivní výrobní činnosti.

 • technická příprava výroby
 • tvorba kalkulací
 • podpora nabídkové činnosti
 • varianty a alternativy
 • optimalizace zásob
 • sledovatelnost ve výroběp
 • podpora řízení jakosti
 • optimalizace kapacitních zdrojů
 • sběr dat pomocí terminálů
 • účtování nedokončené výroby
 • vyhodnocování zakázek

Evidence pošty

Modul „Evidence pošty a datové schránky“ umožňuje zaznamenávat a elektronicky distribuovat veškerou korespondenci organizace.

 • funkcionalitu lze provozovat samostatně nebo s Fakturací, kde můžete využít propojení při evidenci přijatých faktur a dobropisů
 • u každého záznamu můžete sledovat pohyby pošty, tedy kdy a komu byla předána a to od data zaevidování až po současné datum
 • součástí je napojení na Datové schránky (pouze ČR) - umožňují příjem a odesílání datových zpráv z/na portál datových schránek ISDS (Informační systém datových schránek)

Kniha jízd

Modul „Kniha jízd“ je určen pro sledování služebních nebo soukromých jízd firemních nebo soukromých vozidel. Knihu je možné vést pro libovolný počet vozidel evidovaných v části Doprava.

Modul umožňuje sledovat například:

 • plánování jízd
 • technický stav vozidla
 • ekonomiku provozu vozidel
 • faktury za výkony vozidel
 • vyúčtování cestovních náhrad
 • silniční daň
 • pojistné události

Analýza a plánování

V modulu „Finanční analýza“ je možno velmi jednoduše definovat a automaticky zpracovat veškeré elementární i složitější ukazatele finanční analýzy.

V tomto modulu lze sledovat například:

 • analýzu trendů
 • ukazatele struktury (procentní rozbor)
 • analýzu fondů finančních prostředků
 • ukazatele rentability a produktivity
 • ukazatele likvidity
 • ukazatele zadluženosti

Manažerské rozhraní

Manažerské rozhraní je dodatek k aplikaci MS Excel, která uživateli zpřístupní speciální sadu funkcí a asistenta pro zjednodušenou tvorbu definice vzorce. Tabulka MS Excel se potom stiskem tlačítka připojí přímo k databázi HELIOS a natáhne si definovaná data.

 • takto předpřipravená tabulka umožňuje mít data přesně v požadované podobě stále aktuální na stisknutí tlačítka
 • nabízí více než 200 funkcí, které lze použít v jednotlivých buňkách tabulky, stejně jako kterékoliv jiné funkce MS Excel
 • pro aktualizaci dat, tabulek, výstupů apod. pak stačí jednoduše přepočítat tabulku

Komunikace s přepravními společnostmi

Balíkobot je ucelený systém pro expedici zásilek a pomocí Konektoru na tuto službu, lze provést expedici zásilek přímo ze systému HELIOS Easy. Není třeba se přihlašovat do jednotlivých systémů přepravních služeb.

 • automatizovaný tisk štítků v reálném čase
 • přenos dat do systému přepravce přes API
 • nulová chybovost při expedici
 • ušetření desítek procent času na procesu expedice
 • zachování nasmlouvané ceny přepravy

Výkazy a reporty

Modul „Výkazy“ umožňuje kromě standardního výkaznictví dle platné legislativy (Výkazy zisku a ztráty a Rozvahy ve zjednodušeném i plném rozsahu) také vytvoření dalších výkazů dle vlastní struktury pro sledování požadovaných výstupů s rozpadem na střediska, zakázky a nákladové okruhy.

V tomto modulu lze efektivně:

 • definovat výkazy dle vlastní struktury
 • sledovat náklady, tržby, pohledávky, závazky, majetek, zásoby, peněžní prostředky atd. až na úroveň jednotlivých analytických účtů
 • sledovat vše po jednotlivých útvarech, zakázkách, nákladových okruzích, vozidlech nebo zaměstnancích
 • vyhodnocovat za různá časová období nebo podle cizí měny

Uživatelské editory a nástroje přizpůsobení

Modul Uživatelské editory umožní přizpůsobit vzhled systému potřebám uživatelů bez zásahu programátora. Lze v nich uspořádat jednotlivá pole tak, jak bude danému uživateli vyhovovat, i s tím, že některá pole budou hlídaná pro povinnost vyplnění.

Uživatel si může sám nastavit například:

 • vlastní atributy
 • vzhled editačních formulářů
 • úpravu tiskových formulářů

Obecné importy

Modul „Obecné importy“ jsou rozšířením systému umožňujícím importovat vybraná data ve struktuře, která odpovídá předepsanému formátu.

Data mohou být importována z externích souborů typu:

 • XLS
 • CSV
 • TXT

 

Producentem systému HELIOS je tvůrce podnikových systémů ASSECO Solutions, a.s. Jste v dobré společnosti.