Máte firmu pod kontrolou
HELIsmile
Slider

HELIOS je ideální řešení

 • je nejrozšířenější podnikový informační systém pro malé a střední firmy v ČR
 • nabízí vysokou úroveň poskytované uživatelské podpory a garanci stability a rozvoje

HELIOS řídí všechny klíčové procesy a podporuje Váš byznys

 • kompletní řízení obchodních zakázek, napojení na e-shopy
 • evidence a vyhodnocování obchodních příležitostí
 • komplexní informace o obchodních partnerech – CRM

HELIOS je inteligentní a přizpůsobitelný

 • uživatelské sestavy a seskupování dat
 • workflow je součástí systému
 • grafy a business intelligence
Helios1
Smile

Jaká je cena HELIOS Easy a jak probíhá nasazení ve firmě?

Cena se skládá ze 4 hlavních částí
licence systému HELIOS
jednorázová platba
systémová podpora
každoroční platba
 • maintenance , která zahrnuje neustálý soulad systému HELIOS s legislativou
 • pravidelné rozšiřování funkcí a technologickou garanci kompatibility systému HELIOS s operačním systémem
 • poradenství po telefonu nebo e-mailu či vzdáleným přístupem a on-line wikipedii
implementační služby
školení a konzultace - postupná platba po pořízení systému HELIOS

Typický průběh nasazení systému má tyto části:

 • přípravná část projektu, studie proveditelnosti – analýza potřeb a požadavků
 • instalace systému a zaškolení správce systému (klíčových uživatelů)
 • převod dat ze stávajícího systému
 • implementace systému, nastavení programu podle potřeb uživatele
 • individuální školení a doškolování
 • zkušební provoz a testování
 • doškolení uživatelů a ostrý start
 • vedení projektu
MS SQL server
jednorázová platba

prostředí nutné k běhu systému HELIOS na počítačové síti

Smile

Zvýhodněné balíčky HELIOS Easy

HELIOS Easy Komplet

Jste firma zaměřená na poskytování služeb? Balíček HELIOS Easy Komplet obsahuje všechny základní agendy potřebné pro správný chod vaší firmy.

Moduly:

Účetnictví, Pokladna, Majetek, Sklady, Nabídky a fakturace, Evidence pošty a datové schránky, CRM a obchodní partneři, Mzdy - 25 výplat, Kniha jízd, PDP - přenesená daňová povinnost a Creditcheck.

Balíček HELIOS Easy Komplet
Počet uživatelů Cena balíčku Cena roční podpory
1 uživatel 29 900 Kč 6 600 Kč
3 uživatelé 46 900 Kč 10 200 Kč
5 uživatelů 57 900 Kč 12 800 Kč
Každý další uživatel 25 600 Kč 5 600 Kč
HELIOS Easy Výroba

Jste výrobní firma? Balíček HELIOS Easy Výroba obsahuje všechny základní moduly určené pro řízení výroby.

Moduly:

Sklady, Výrobní čísla a šarže, Kompletace, Nabídky, objednávky a rezervace, Fakturace, Výroba - technická příprava výroby, Řízení výroby, Reklamace, Hromadné ověření organizací v ARES a Creditcheck.

Balíček HELIOS Easy Výroba
Počet uživatelů Cena balíčku Cena roční podpory
1 uživatel 29 900 Kč 7 100 Kč
3 uživatelé 46 900 Kč 10 400 Kč
5 uživatelů 61 900 Kč 13 700 Kč
Každý další uživatel 25 600 Kč 5 600 Kč
HELIOS Easy Výroba Komplet

Balíček HELIOS Easy Výroba obsahuje všechny základní moduly určené pro řízení výroby a je doplněn o ekonomickou agendu.

Moduly:

Sklady, Výrobní čísla a šarže, Kompletace, Nabídky, objednávky a rezervace, Fakturace, Evidence pošty a datové schránky, CRM a obchodní partneři, Mzdy, Výroba - technická příprava výroby, Řízení výroby, Kniha jízd, Hromadné ověření organizací v ARES a Creditcheck.

Balíček HELIOS Easy Výroba Komplet
Počet uživatelů Cena balíčku Cena roční podpory
1 uživatel 39 900 Kč 8 800 Kč
3 uživatelé 61 900 Kč 13 600 Kč
5 uživatelů 81 900 Kč 18 000 Kč
Každý další uživatel 25 600 Kč 5 600 Kč
HELIOS Easy Ekonomika

Chcete vést pouze ekonomické moduly? Balíček HELIOS Easy Ekonomika obsahuje vše potřebné pro vedení účetnictví a vypočítávání mezd.

Moduly:

Jádro systému, Český jazyk, Česká legislativa, Účetnictví, Pokladna, Majetek, Fakturace, Evidence pošty a datové schránky, Mzdy, Kniha jízd.

Balíček HELIOS Easy Ekonomika
Počet uživatelů Cena balíčku Cena roční podpory
1 uživatel 19 900 Kč 4 400 Kč
3 uživatelé 31 900 Kč 7 000 Kč
5 uživatelů 41 900 Kč 9 200 Kč
Každý další uživatel 25 600 Kč 5 600 Kč
HELIOS Easy Obchod

Účetnictví neřešíte? Balíček HELIOS Easy Obchod obsahuje vše potřebné pro obchodní společnosti a firmy, které mají externě vedené účetnictví.

Moduly:

Jádro systému, Český jazyk, Česká legislativa, Pokladna, Sklady, Výrobní čísla a šarže, Kompletace, Nabídky, objednávky a rezervace, Fakturace, CRM a obchodní partneři, Kniha jízd.

 

Balíček HELIOS Easy Obchod
Počet uživatelů Cena balíčku Cena roční podpory
1 uživatel 19 900 Kč 4 400 Kč
3 uživatelé 31 900 Kč 7 000 Kč
5 uživatelů 41 900 Kč 9 200 Kč
Každý další uživatel 25 600 Kč 5 600 Kč
Smile

Stručný popis jednotlivých modulů

CRM a obchodní partneři

Modul „CRM a obchodní partneři“ slouží k evidenci a následnému zpracování vnitrofiremních aktivit i aktivit směrem ke klientovi nebo obchodnímu partnerovi. Je součástí širší funkcionality HELIOS CRM.

Použití je velice obsáhlé a umožnuje například:

 • Vedení servisní zakázky a obchodní zakázky
 • Marketingové akce
 • Péči o zákazníka
 • Úkoly, kalendáře
 • Evidence smluv
 • Propojení s MS Outlook, na telefonní ústřednu
 • Zápisy a řízení porad
 • Vykazování a fakturaci činností (úkolů) s možností následné hromadné fakturace služeb
Nákup a prodej

Modul „Obchod“ informačního systému HELIOS Easy slouží k efektivnímu řízení skladových zásob z pohledu nákupu a prodeje zboží, výrobků, materiálů či služeb a je úzce spojen s modulem Sklad.

 • Řeší problematiku objednávek, rezervací, optimalizace nákupů, cenotvorby apod.
 • Podporuje automatické operace objednávání v závislosti na plánovaných potřebách prodeje či výroby a poskytuje kompletní vyhodnocovací nástroj obchodních aktivit.
Sklad

Modul „Skladová evidence“ informačního systému HELIOS Easy slouží k  vedení skladové agendy, tvorbě skladových dokladů a inventur.

Modul „Sklady“ dále umožňuje:

 • Evidenci skladových zásob na libovolném počtu skladů
 • U každé skladové karty možnost evidovat řadu údajů (skladové ceny, související náklady, měrné jednotky a další.
 • Rychlý a podrobný přehled o změnách a stavu materiálu na skladě, a tím pádem rychlá reakce na požadavky zákazníka
 • Volitelnou metoda evidence skladu
 • Podporu čárových kódů
 • Sledovat stav skladu
Maloobchodní prodej

Modul Pokladní / Maloobchodní prodej informačního systému HELIOS Easy zajišťuje spojení „pultového prodeje“ se skladovou evidencí.

 • Realizace prodeje
 • Možnost připojení externích periférií
 • Široké možnosti grafické podoby účtenek
 • Více forem úhrad včetně cizí měny
 • Podpora bodového programu
 • Prodejní akce se speciálními cenami
 • Vazba na skladovou evidenci
 • Volitelný způsob vyhledání položek
 • Automatické účtování tržeb
 • Přehledy o stavu skladu
 • Snadné vyhodnocování
 • ON-LINE i OFF-LINE provoz
Faktury

Modul „Fakturace“ umožňuje evidenci vydaných a přijatých faktur, vzájemných zápočtů, zálohových faktur, daňových dokladů záloh atd.

 • Vystavení souvisejících dokladů (např. ve skladu) lze zjednodušit, zrychlit a zpřesnit převodem položek (či celých dokladů).
 • Jednoduché generování dobropisů a realizačních dokladů poskytuje komplexní řešení vystavování všech typů dokladů.
Účetnictví

Modul „Účetnictví“ umožňuje automatizované vedení účetnictví nebo možnost ručního zadávání dokladů s volbou dalšího členění na střediska, zakázky, zaměstnance, vozidla, nákladové okruhy a podobně.

 • Pokrývá širokou škálu funkcionalit a kontrol, jak pro účetní firmy, tak pro standardní vedení účetní agendy.
 • Podporuje účtování v cizích měnách.
 • Obsahuje agendy: účetní deník, legislativní výkazy, DPH, saldokontní skupiny.
Banka

Modul „Banka“ informačního systému HELIOS Easy slouží k tvorbě platebních příkazů a k evidenci bankovních výpisů v korunách i cizí měně.

 • Poskytuje možnost komplexní oboustranné elektronické komunikace s bankovními ústavy.
 • Jednoduchá vazba na účetnictví zajišťuje snadné automatické dohledávání protistran účtů v případě úhrad předpisů.
 • Modul Banka využívá vzory platebních příkazů tuzemských i zahraničních včetně inkasních plateb.
Pokladna

Modul „Pokladna“ informačního systému HELIOS Easy umožňuje vést hotovostní pokladny v hlavní nebo cizích měnách.

Modul dále umožňuje například:

 • Vytváření jednotlivých příjmových a výdajových dokladů, jejich opravy v závislosti na stavu dokladu.
 • Zaúčtování pořízených dokladů do modulu účetnictví.
 • Tisk pokladních dokladů a pokladní knihy.
 • Vytvoření vlastních typů pokladen (číselník pokladen).
 • Účtování na útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla a zaměstnance.
 • Účtování v cizí měně, včetně pořizování prostřednictvím měny EURO.
 • Vlastní nastavení přehledů (zobrazení a tisk sloupců pomocí filtru).
Majetek

Modul „Majetek“ umožňuje evidenci investičního i drobného majetku, daňové i účetní odpisy dle legislativy.
Obsahuje rovněž tzv. 3. odpisy - definovatelné individuálně.

 • Je možné dále evidovat zvýšení ceny, vyřazení majetku, změnu sazby nebo odpisové skupiny, změnu umístění, změnu odpovědné osoby a řadu dalších.
 • Tyto pohyby pak v závislosti na typu automaticky účtujete do modulu Účetnictví.
Mzdy

Modul „Mzdy“ informačního systému HELIOS Easy umožňuje efektivní zpracování všech typů mezd, jednoduchou evidenci personálních a mzdových údajů zaměstnanců, nebo tisk jakýchkoliv sestav a formulářů pro jednotlivé úřady.

Dále umožňuje sledovat:

 • Evidenci pracovních poměrů
 • Předzpracování mezd
 • Výpočet mezd
 • Výplatu mzdy bankou
 • Hromadné účtování mezd
 • Statistické výkazy
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Daně
 • Exekuce, pravidelné platby a jiné
Výroba

Modul Výroba informačního systému HELIOS Easy významně podporuje komplexní řízení všech typů výroby. Na technickou přípravu výrobních procesů, která je schopna vytvářet a uchovávat „životopis“ výrobku, navazuje produktivní řízení a plánování efektivní výrobní činnosti.

 • Technická příprava výroby
 • Tvorba kalkulací
 • Podpora nabídkové činnosti
 • Varianty a alternativy
 • Optimalizace zásob
 • Sledovatelnost ve výrobě
 • Podpora řízení jakosti
 • Optimalizace kapacitních zdrojů
 • Sběr dat pomocí terminálů
 • Účtování nedokončené výroby
 • Vyhodnocování zakázek
Evidence pošty

Modul „Evidence pošty a datové schránky“ umožňuje zaznamenávat a elektronicky distribuovat veškerou korespondenci organizace.

 • Funkcionalitu lze provozovat samostatně nebo s Fakturací, kde můžete využít propojení při evidenci přijatých faktur a dobropisů.
 • U každého záznamu můžete sledovat pohyby pošty, tedy kdy a komu byla předána a to od data zaevidování až po současné datum.
 • Součástí je napojení na Datové schránky (pouze ČR) - umožňují příjem a odesílání datových zpráv z/na portál datových schránek ISDS (Informační systém datových schránek).
Kniha jízd

Modul „Kniha jízd“ je určen pro sledování služebních nebo soukromých jízd firemních nebo soukromých vozidel. Knihu je možné vést pro libovolný počet vozidel evidovaných v části Doprava.

Modul umožňuje sledovat například:

 • Plánování jízd
 • Technický stav vozidla
 • Ekonomiku provozu vozidel
 • Faktury za výkony vozidel
 • Vyúčtování cestovních náhrad
 • Silniční daň
 • Pojistné události
Analýza a plánování

V modulu „Finanční analýza“ je možno velmi jednoduše definovat a automaticky zpracovat veškeré elementární i složitější ukazatele finanční analýzy.

V tomto modulu lze sledovat například:

 • Analýzu trendů
 • Ukazatele struktury (procentní rozbor)
 • Analýzu fondů finančních prostředků
 • Ukazatele rentability a produktivity
 • Ukazatele likvidity
 • Ukazatele zadluženosti
Manažerské rozhraní

Manažerské rozhraní je dodatek k aplikaci MS Excel, která uživateli zpřístupní speciální sadu funkcí a asistenta pro zjednodušenou tvorbu definice vzorce. Tabulka MS Excel se potom stiskem tlačítka připojí přímo k databázi HELIOS a natáhne si definovaná data.

 • Takto předpřipravená tabulka umožňuje mít data přesně v požadované podobě stále aktuální na stisknutí tlačítka.
 • Nabízí více než 200 funkcí, které lze použít v jednotlivých buňkách tabulky, stejně jako kterékoliv jiné funkce MS Excel.
 • Pro aktualizaci dat, tabulek, výstupů apod. pak stačí jednoduše přepočítat tabulku.
Komunikace s přepravními společnostmi

Balíkobot je ucelený systém pro expedici zásilek a pomocí Konektoru na tuto službu, lze provést expedici zásilek přímo ze systému HELIOS Easy. Není třeba se přihlašovat do jednotlivých systémů přepravních služeb.

 • Automatizovaný tisk štítků v reálném čase.
 • Přenos dat do systému přepravce přes API.
 • Nulová chybovost při expedici.
 • Ušetření desítek procent času na procesu expedice.
 • Zachování nasmlouvané ceny přepravy.
Výkazy a reporty

Modul „Výkazy“ umožňuje kromě standardního výkaznictví dle platné legislativy (Výkazy zisku a ztráty a Rozvahy ve zjednodušeném i plném rozsahu) také vytvoření dalších výkazů dle vlastní struktury pro sledování požadovaných výstupů s rozpadem na střediska, zakázky a nákladové okruhy.

V tomto modulu lze efektivně:

 • Definovat výkazy dle vlastní struktury
 • Sledovat náklady, tržby, pohledávky, závazky, majetek, zásoby, peněžní prostředky atd. až na úroveň jednotlivých analytických účtů.
 • Sledovat vše po jednotlivých útvarech, zakázkách, nákladových okruzích, vozidlech nebo zaměstnancích.
 • Vyhodnocovat za různá časová období nebo podle cizí měny.
Uživatelské editory a nástroje přizpůsobení

Modul Uživatelské editory umožní přizpůsobit vzhled systému potřebám uživatelů bez zásahu programátora. Lze v nich uspořádat jednotlivá pole tak, jak bude danému uživateli vyhovovat, i s tím, že některá pole budou hlídaná pro povinnost vyplnění.

Uživatel si může sám nastavit například:

 • Vlastní atributy
 • Vzhled editačních formulářů
 • Úpravu tiskových formulářů
Obecné importy

Modul „Obecné importy“ jsou rozšířením systému umožňujícím importovat vybraná data ve struktuře, která odpovídá předepsanému formátu.

Data mohou být importována z externích souborů typu:

 • XLS
 • CSV
 • TXT
Smile

Producentem systému HELIOS je tvůrce podnikových systémů ASSECO Solutions, a.s. Jste v dobré společnosti.

Smile
7 šťastných cest

Projektové řízení

Prince2

Aby zavedení informačního systému nebo zakázkově pořízené aplikace do firmy dobře dopadlo, je většinou potřeba tuto aktivitu dobře (projektově) řídit.

Jsme připraveni vám s řízením projektu pomoci. A to od fáze jeho zadání, přes realizaci až po měření jeho přínosů.

Pro řízení projektu využíváme metodiku PRINCE2. Metodika PRINCE2 je systematickou kuchařkou, která pomáhá „dobře uvařit“ projekt.

7 principů:

 • průběžné zdůvodnění projektu: projekt musí mít jasný smysl a zdůvodnění (business case) po celou dobu jeho realizace. Projekt tedy může být předčasně ukončen.
 • učení se ze zkušeností: využití dříve získaných zkušeností (našich i Vašich) a zaznamenávání zkušeností nových je důležité
 • definování rolí a odpovědností: každý musí vědět co má dělat, za co je zodpovědný a kdo je jeho nadřízený.
 • řízení pomocí etap: projekt je vhodné rozdělit na etapy. První etapou je samotná příprava projektu a rámcové naplánování etap. Na konci každé etapy se přesně plánuje průběh etapy další, vyhodnocuje se úspěšnost a ověřuje smysl a zdůvodnění projektu.
 • řízení na základě výjimek: když je vše v pořádku, mlčíme. Teprve když se odchýlíme od předem daných mantinelů (tolerancí pro čas, rozsah, náklady, kvalitu, riziko, přínosy), ozveme se vedení a žádáme o rozhodnutí.
 • zaměřujeme se na produkty (výsledky projektu): dosažení výsledku projektu je vždy důležitější, než cokoliv ostatního
 • přizpůsobujeme metodiku PRINCE2 prostředí projektu: metodiku je třeba používat rozumně, PRINCE2 je flexibilní a lze ji přizpůsobit podle velikosti firmy či projektu.

7 základních témat:

Business case

zdůvodnění projektu

Proč bychom měli daný projekt dělat?

Jaký má smysl?

Organizace

odpovědnost

Kdo je za co odpovědný?

Jak vnitřně uspořádat řídicí tým projektu?

Jaké role by v něm měli vystupovat, jaká práva a povinnosti by měli mít?

Kvalita

kvalita

Co máme v projektu dodat, aby to bylo kvalitní?

Jak to změříme?

Plány

plány

Jak to udělat?

Kdy, za kolik, kým?

Jak vytvořit plán a co by měl obsahovat?

Rizika

nejistota

Nejistota je součástí každého projektu.

Zpracujeme plány řízení rizika.

Změny

změny proti plánu

Domluvíme se, jak významná změna oproti původnímu plánu má už nakolik významný dopad na projekt, že je nutné ji řešit.

Progres

postup

Kde jsme oproti plánu?

Kam směřujeme?

Máme pokračovat?

7 procesů:

Projekt se zahajuje procesem Zahájení projektu, kde připravíme nástin projektu. V procesu Nastavení projektu pak připravíme kompletní projekt a podrobně jeho první etapu. Každá etapa je realizována pomocí procesu Směřování projektu a Kontrola etapy. Mezi etapami se spouští proces Řízení přechodu mezi etapami. Dodávky jednotlivých výstupů projektu jsou řízeny procesem Řízení dodávky produktu. Projekt pak uzavíráme pomocí Ukončení projektu.

Smile

Ceník

Základní hodinová smile sazba je 1234,- Kč bez DPH.

Zvýhodněný smilepack zahrnuje 10 hodin práce je za 9876,- Kč bez DPH, hodiny je nutné vyčerpat do 1 měsíce od zakoupení.

Sazba za 1 km je 9,87,- Kč bez DPH.

Čas strávený na cestě si neúčtujeme.

Stejně tak si neúčtujeme příplatek za využití vzdálené podpory přes TeamViewer.

Smile

Směle nám pište !

Smile
to top button